Alla våra åtaganden och arbeten utförs enligt vårt dokumenterade kvalitets- och miljö-ledningssystem med utgångspunkt från våra kunders krav, specifikationer och önskemål

 

Vårt organisationsledningssystem uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015

Projekt startas upp efter beställning genom att vi tillsammans med kund/beställare har ett uppstartsmöte med en utförlig projekt-genomgång. Vid behov genomförs även en förbesiktning inför projektet

Vi strävar alltid efter att uppfylla kundens önskemål och förväntningar genom att leverera enligt överenskommelse i rätt tid med driftssäkerhet i framtiden och med högsta miljömedvetenhet. Med utförandekvalitéten på våra uppdrag vill vi även skapa ett långsiktigt mervärde för våra kunder och dess användare

Projektet utförs enligt specifierat förfrågningsunderlag, offert, önskemål och kravspecifikation. Överenskommelser, avtal eller tillkommande arbeten som beslutas vid uppstartsmötet dokumenteras och lägg till gällande projekthandlingar.

En liten och platt organisation medför korta beslutsvägar som i sin tur ger snabb och effektiv handling efter beslut. Med en sådan organisation menar vi att både effektivitet och kvalitet ökar.

Hiss-Craft i Norrland AB - org. 556753-8060 - Godkänd för F-skatt